Работете с нас!

1
Услуги, профилактика и ремонт на компютри и лаптопи, продажба на офис техника в офиса на "ИНКОМТЕЛ" ЕООД
2
Извършване на услуги на място при клиента
3
Дистанционна поддръжка на софтуер - отдалечен достъп до компютъра на клиента през интернет

Работно време

08.30 - 18.00 часа
Почивни дни - Събота и Неделя
Аутсорсинг | Инкомтел ЕООД Търговище

Аутсорсинг услугите намират все по-голямо приложение при бурното развитие на информационните технологии.

Те са един от най-ефективните начини за справяне със ситуации, при която дадена организация или компания няма достатъчно свободни ресурси, ноу-хау, средства или време да се справи сама с възникналия проблем.

Нужна е и външна помощ, която да се интегрира с усилията на наличния екип, за да се осигури ефективна и безаварийна работа на информационните ресурси.

За постигане на основните цели на аутсорсинг партньорството е необходимо изграждане на ефективна връзка между аутсорсинг партньора и клиента.

Подходящият аутсорсинг партньор поема част от тежестта или цялата тежест по даден проект и работи заедно с екипа на компанията или организацията за постигане на предначертаните цели.

За да успее да вникне в същността на проблема и да предложи най-доброто решение, наетата компания трябва да притежава необходимите ресурси и ноу-хау.

Важен аспект се оказва и положителния имидж на аусорсинг партньора, който би могъл да подсили и утвърди позициите на компанията сред клиенти, партньори, акционери или най-общо казано - заинтересовани страни.
Много често аутсорсинга се подразбира само като средство за намаляване на разходите или редуциране и пренасочване на кадрите, но това е само един от аспектите от характера на аутсорсинг услугите.

За да се постигне растеж е необходим стратегически аутсорсинг, където главната цел е не единствено намаляване на разходи и оптимизиране на персонала, но и установяване на дългосрочно предимство пред конкурентите чрез по-високо качество и иновации.

Основните ползи за клиента от тези услуги са:

  • осигуряване на нормални условия за работа на потребителите на информационните системи чрез поддръжка на системния и приложен софтуер, локалната мрежа и техническото оборудване;
  • осигуряване на непрекъсната, безаварийна, надеждна и лесна за използване системно-програмна и комуникационна среда за достъп до различни бази данни, информационни системи и приложен софтуер;
  • постигане на ниско време на неработоспособност на информационните системи, минимална загуба на данни, сигурна защита на данните от неоторизирани лица, защита от вируси;
  • осигуряване ефективна помощ на потребителите чрез бързо разрешаване на възникнали проблеми.

Дейности, които бихме могли да извършваме под формата на аутсорсинг:

1. Поддръжка на компютри – хардуер и софтуер.

Отдалечена диагностика и поддръжка с предоставяне на отчети за състоянието на хардуера и софтуера на клиента. При необходимост проблема се решава на място при клиента.

2. Аутсорсинг на услуги защита на ЛД за фирми.

Ще ви помогнем да изпълните изискванията на GDPR директивата от ЕС в няколко стъпки. Ще  направим одит на състоянието в момента, ще изработим заедно правила за работа с документи – в електронен вид и на хартия, ще обучим служителите Ви, ще организираме защитата на ЛД в електронен вид и на физическите копия, ще ви предложим мерки за повишаване на сигурността на информацията.

3. Аутсорсинг на услуги за сигурност на информацията.

Защита на компютрите от вируси и злонамерен достъп, архивиране на информацията, криптиране на информацията, антиспам филтри, защита на компютърните мрежи и електронната поща, сигурен отдалечен достъп през интернет до фирмената мрежа.

Абонирайте се за нашия бюлетин Абониране.

В наши дни компютърните технологии са навлезли масово във всички сфери от живота ни.

На електронната си поща ще получавате актуална информация за нашите услуги и промоции по избраните от Вас теми не по-често от два пъти седмично.

Категория

В наши дни компютърните технологии са навлезли масово във всички сфери от живота ни.

Заявете Вашите интереси за сътрудничество с нас. Ние ще се свържем с Вас и ще обсъдим възможностите ни за съвместна работа, предоставяне на стоки, услуги и готови решения според нуждите и изискванията Ви.

FORGOT YOUR DETAILS?

На горе